Contact

Danner & Danner is telefonisch tijdens kantooruren bereikbaar via 085 - 800 5000. Alleen voor absent-, ziek- of betermeldingen dan wel opzeggingen of het intrekken daarvan gebruikt u het nummer 06 - 2526 9444, u stuurt daartoe een sms of WhatsApp. Telefooncontact naar 06 - 2526 9444 wordt automatisch doorgeschakeld naar 085 - 800 5000. Oproepen [bellen] via WhatsApp naar 06 - 2526 9444 kunnen niet worden beantwoord vanwege de doorgaans slechte verbinding. Beide nummers hebben geen voicemail.


Uiteraard kunt u ons ook schriftelijk per post of e-mail benaderen. Vragen van administratieve aard of met betrekking tot uw cursus worden zo mogelijk binnen vijf werkdagen beantwoord. Mochten wij uw vraag niet direct kunnen beantwoorden, dan ontvangt u in ieder geval binnen tien werkdagen een ontvangstbevestiging van uw schrijven met daarin de vermelding wanneer wij u van repliek zullen dienen.


Contactgegevens

085 - 800 5000

06 - 2526 9444 [alleen voor tekstberichten zoals hierboven omschreven]

info@dannerendanner.nl

www.dannerendanner.nl


Postadres:

Danner & Danner

Postbus 9

1200 AA Hilversum


Bezoekadres:

Noorderweg 68

1221 AB Hilversum


Kamer van Koophandel

Danner & Danner BV staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 6352 1768.


Bankgegevens

Rabobank Gooi en Vechtstreek

Rekeningnummer: 1499 61 510

IBAN: NL68RABO0149961510Terug naar de startpagina.


  1. DANNER & DANNER

  2. NOORDERWEG 68

  3. 1221 AB HILVERSUM

  1. TEL.: 085 - 800 5000