Op Weg naar Werk

Voor mensen die al een tijd uit het arbeidsproces zijn of voor het eerst gaan werken maar de nodige werkervaring ontberen, verzorgt Danner & Danner passende werkervaringsplaatsen. Deze stages hebben ten doel de werkzoekende ervaring op te laten doen in een richting die bij hem/haar past en het werkritme (weer) op te pakken. 


Om een zo kansrijk mogelijke stage te organiseren voor een kandidaat brengt Danner & Danner  de capaciteiten, interesses en motivatie in kaart middels een uitgebreid intakegesprek. De deelnemer maakt kennis bij haar nieuwe werkgever en stelt samen met de werkgever en de stagebegeleider van Danner & Danner een stageplan op waarin de te ontwikkelen competenties en leerdoelen beschreven staan.


Gedurende de stage blijft de stagebegeleider het aanspreekpunt voor alle betrokkenen en verzorgt een start-, tussen- en eindrapportage. Tijdens de stage komen stagiair en begeleider regelmatig bijeen om te solliciteren naar passende vacatures en sollicitatiegesprekken te oefenen en/of voor te bereiden. 


De werkzoekende heeft na afloop van de stage:


  1. Passende werkervaring opgedaan en zijn/haar CV versterkt;

  2. Werkritme; zijn/haar weekplanning is volledig aangepast aan een werkrooster;   

  3. Ervaring opgedaan met passende vacatures zoeken en het oefenen/voeren van sollicitatiegesprekken;

  4. Opbouwende kritiek en adviezen gekregen met betrekking tot werknemersvaardigheden;

  5. Zijn/haar kansen op de arbeidsmarkt vergroot;

  6. Mogelijk een betaalde baan gevonden.


Werkzoekenden die een taalachterstand hebben, kunnen naast hun stage een taaltraining volgen die is toegepast op de werkvloer van de stage. Vacatures zoeken, sollicitatiebrieven schrijven en sollicitatie-gesprekken oefenen behoren tot het curriculum van de taaltraining.


Heeft u nog vragen, wilt u meer informatie of wilt u een afspraak maken voor een taal-/leertoets? Bel ons kantoor op nummer:


085 - 800 5000


of klik hier en stuur ons een e-mail


-o-


Terug naar de startpagina.


  1. DANNER & DANNER

  2. NOORDERWEG 68

  3. 1221 AB HILVERSUM

  1. TEL.: 085 - 800 5000