Sociale vaardigheden

Gedrags- en/of aanpassingsproblemen kunnen een ontwrichtend effect hebben op uw dagelijks  leven en u belemmeren in uw persoonlijke ontwikkeling, zowel thuis als op de werkvloer. Daarnaast hebben gedrags- en/of aanpassingsproblemen een negatief effect op de werksfeer binnen een bedrijf in de buurt en/of thuis. De cursus is bedoeld voor mensen die:


 1. Moeite hebben emoties te beheersen.

 2. Eigen emoties en gedrag niet begrijpen.

 3. Moeite hebben met de dagelijkse omgang met collega’s, leidinggevenden of buurtbewoners.

 4. Niet weten hoe eigen gedrag te veranderen.

 5. Alles op zichzelf betrekken.

 6. De eigen sterke en zwakke kanten in de communicatie niet kennen.

 7. Zich niet kunnen aanpassen aan een ander.


Doel van de Cursus

Deelnemers leren beter om te gaan met hun eigen emoties, verkrijgen inzicht in hun eigen en andermans manier van communiceren en verbeteren hun sociale vaardigheden.


Cursusprogramma Basiscursus Sociale Vaardigheden

De basiscursus Sociale Vaardigheden bestaat uit 16 bijeenkomsten van 2 uur. In het cursus-programma worden tenminste de volgende hoofdthema’s behandeld:


 1. Basiscommunicatie en verstoringen (wat is communicatie, hoe werkt het?).

 2. Verbaal en non-verbaal gedrag (kleding, verzorging, houding, uitstraling, oogcontact).

 3. Het verschil tussen wat je ziet/hoort en wat je daarvan denkt/vindt/voelt.

 4. Een praatje maken (contact maken, luisteren, vragen stellen, doorvragen, aandacht geven).

 5. Omgaan met werkstructuur en regels (op tijd komen, verlof vragen, afmelden).

 6. Samenwerken (met collega’s, klanten, leidinggevenden).

 7. Kritiek geven en ontvangen (iets bespreken wat je dwars zit).

 8. Je eigen emoties kennen én beheersen én uiten.

 9. Feedback (leren dat de ander jou anders ziet dan jijzelf).

 10. Sterkte - zwakte-analyse.


Ieder onderwerp kan worden verdiept en het hangt van de groep af hoe lang er bij een onderwerp wordt stil gestaan.


Terugkomdag

Op verzoek van de opdrachtgever organiseert Danner & Danner per cursusgroep een terugkomdag. Deze dag vindt ongeveer 10 weken na afloop van de cursus plaats en is bedoeld om persoonlijke ervaringen uit te wisselen met betrekking tot het toepassen van de basiskennis van de Sociale Vaardigheden in het persoonlijke leven. Herken je je eigen valkuilen in de communicatie en lukt het je om op een andere manier te reageren op feedback dan dat je gewend was? Merk je verbetering in de omgang met anderen? Welke situaties blijven moeilijk, welke situaties heb je nu echt onder de knie? De groep wisselt ervaringen maar ook tips uit en de deelnemers moedigen elkaar aan om vol te houden. Indien nodig zetten we met een korte herhalingsles de puntjes nog even op de ‘i’.


Heeft u nog vragen, wilt u meer informatie of wilt u een afspraak maken voor een taal-/leertoets? Bel ons kantoor op nummer:


085 - 800 5000


of klik hier en stuur ons een e-mail


-o-


Terug naar de startpagina.


 1. DANNER & DANNER

 2. NOORDERWEG 68

 3. 1221 AB HILVERSUM

 1. TEL.: 085 - 800 5000